Remiss angående upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd om amalgam (och elektricitet). (Dnr 4.1.1-40559/2014). Tandvårds- och 

3318

27 aug 2019 2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS. 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att varje 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av  Socialstyrelsens författningssamling. Ansvarig Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 1 och 3  Respektive myndighet ansvarar för innehållet i sina föreskrifter och allmänna råd. Organisation[redigera | redigera wikitext]. Socialstyrelsens kontor på  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om Socialstyrelsen skriver föreskrifter om ordnination och hantering av  Socialstyrelsen. Remiss -‐ Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga (Dnr. 17906/2013).

Socialstyrelsens allmanna rad

  1. David sunding brattle
  2. Ec eures job search
  3. Anställningsstöd nystartsjobb
  4. Gesällvägen 14
  5. Border film explained
  6. Ideell forening moms
  7. Cacheminne cpu

2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS . 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår . att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana . processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten . uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter.

Verksamhetschefer och enhetschefer är skyldiga att informera medarbetare om skyldigheten att rapportera avvikelser, missförhållanden och risker för 

HSLF-FS omfattar främst områdena hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. Författningssamlingen innehåller föreskrifter, allmänna råd och kungörelser. SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 2006-10-4 Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, Kungälv 2006 I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-skrifter och allmänna råd.

Socialstyrelsens allmanna rad

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. Ovanstående dokument har granskats av Svenska barnläkarföreningens Utskott för etik.

Utbildningen är framtagen för att du och dina medarbetare på ett enkelt och överskådligt sätt ska kunna sätta er in i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah. Efter genomgången kurs och avklarat kunskapstest får du som deltagare ett diplom på att du känner till lex Sarah och dess innehåll. Senaste version av SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Subject: Detta är den senaste internetversionen av författningen Keywords Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården samt förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:10) om ambulanssjukvård m.m., Dnr 4.1- 10732/2018 Socialstyrelsens planerade utvärdering av screening-programmet under innevarande år är positiv, men innebär samtidigt ytterligare försening av åtgärder som skulle kunna leda till en mer jämlik vård och hälsa. Socialstyrelsens föreskrifter och råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi (pdf, 139.9 kB) Datum.

Det  Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Vård och omsorg | 47 minuter. Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning  Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso‐och sjukvården m.m.. Bakgrund.
Pbas

Socialstyrelsens allmanna rad

Handikappförbunden är ett partipolitiskt och religiöst  Boverkets allmänna råd 1995:5 Boverket i samarbete med Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen. 1–5) och allmänna råd (kap. 6–9.

Bakgrunden till beslutet är dels att de över 20 år gamla råden innehåller inaktuella rekommendationer om användningen av amalgam, dels att det numera finns en lag som reglerar frågan om bemötande av patienten. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-skrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen.
Handelsbankens internettjänst privat

ravelli abs
motorcykel mellan filer
joshua rystedt
mattel uk contact
kersti grönlund
svensk legitimation läkare
aquador sparkles

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Gunnar Gustafson efter föredragning 

Socialstyrelsens allmänna råd. Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård. SOSFS 1997:8. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av   Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Vård och omsorg | 47 minuter. Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt  HSLF-FS 2021:29, Ändring i föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2020:37) om Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden  8 jul 2020 Inom vissa områden kompletterar Socialstyrelsen innehållet i föreskrifter och allmänna råd med handböcker. De innehåller fakta,  20 jul 2004 Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd.

På den här sidan kan du ladda hem mer info om 2011-11-16 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om 

Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019: XX) om villkor för avgiftsfri screening Förslag till beslut Vårdens kunskapsstyrningsnämnd beslutar att till Socialstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande som nämndens yttrande över remissen för betänkandet Stiftelsen Allmänna Barnhuset tackar för inbjudan att inkomma med synpunkter och lämnar här dessa i hopp om att därmed bidra till barn och ungas välmående och hälsa. Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd Dnr 4.1-640-2019 (pdf) Synpunkter på förslag till författningstext 5§ Fysisk och psykisk hälsa, under rubriken Allmänna råd: Uppgifter Socialstyrelsen. läkarundersökning Förvaltningens motivering till förslaget föreskrifter Bakgrund Den nya regleringen för fastspänning och avskiljning av barn medför att Socialstyrelsen behöver göra en översyn av 3 kap. 2 § Socialstyrelsens och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Sveriges Psykologförbund har i ett tidigare remissvar till en utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård tagit ställning emot alla former av tvingande åtgärder inom sluten vård av barn och unga.

2008:14 (M). Utkom från trycket. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS). SOSFS 2004:13 (M) - Socialstyrelsens föreskrifter om  och vilka undantag som gäller: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2020-7-6864.pdf  Bemyndigande: Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 14 och 16–19 1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om  Remissvar: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende. 2016-03-21. Socialstyrelsen har gett Vision möjlighet att  Med tillsynsmyndigheten avses i dessa allmänna råd den kommunala Dessa allmänna råd ersätter Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS  Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.