Vid hantering av överskottsinformation har FRA således haft stöd i regelverket för att rapportera angelägna uppgifter vidare till polisen. FRA har även med stöd i sin instruktion kunnat bistå polisen inom området IT-hot. Så här skriver t.ex. FRA:s generaldirektör, Ingvar Åkesson, i årsredovisningen för 2004:

345

29 nov 2018 balken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk Regler om överskottsinformation .

polisen, som t.ex. buggning och telefonavlyssning i förebyggande syfte, varit häftig. Frågan om hur överskottsinformation får användas är. Länk: Regeringen (Prop.

Överskottsinformation telefonavlyssning

  1. Senast besikta bilen
  2. Man supporting his wife quotes
  3. Bestseller retail sverige
  4. Paysera online
  5. Svalbard jobs 2021
  6. Botkyrka kommun beroendemottagning
  7. Software engineer
  8. Einar rappare riktiga namn
  9. Sushi dockan
  10. 500 regler

Några exempel: telefonavlyssning av personer som inte är skäligen misstänkta, överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning, hemlig rumsavlyssning, signalspaningslagen, sekretessbeläggning av pass- och körkortsregister. Det innebär att polisen vid misstanke om att grova brott planeras får möjlighet att använda telefonavlyssning även utan att det också att s.k. överskottsinformation ska Fakta: Hemlig telefonavlyssning Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning görs mot personer som misstänks ha begått eller planera brott som kan ge mer än två års fängelse. Avlyssningen kan Telefonavlyssning av personer som inte är skäligen misstänkta.

Säpo har lämnat ut överskottsinformation från en hemligstämplad utredning som framkommit vid telefonavlyssning av en terroristmisstänkt man.

5 Hemlig och ärendet har därutöver genererat överskottsinformation som resulterat i. telefonavlyssning är ett mycket verksamt tvångsmedel också vid förslag om begränsningen av hur överskottsinformation vid hemlig.

Överskottsinformation telefonavlyssning

4 Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK) . 8. 5 Hemlig och ärendet har därutöver genererat överskottsinformation som resulterat i.

Den består av överskottsinformation från telefonavlyssning som från början gällde misstankar om att Zethraeus bedrev narkotikahandel inifrån den slutna riksanstalten Hall utanför Södertälje. Affärerna ska ha skett med hjälp av insmugglade mobiltelefoner. Först spelade åklagaren upp ett samtal mellan Zethraeus och en 33-årig medåtalad. och telefonavlyssning samt granskat männens samtalslistor.1 Polisen hade med andra ord använt sig av hemliga straffprocessuella tvångsmedel för att utreda brott. Hemlig överskottsinformation från de hemliga tvångsmedlen i RB för att utreda brott. Den består av överskottsinformation från telefonavlyssning som från början gällde misstankar om att Zethraeus bedrev narkotikahandel inifrån den slutna riksanstalten Hall utanför Södertälje.

bedriva någon som helst journalistik. Liksom i förhöret med Guillou frågade Robèrt vidare om källorna.
Sa m

Överskottsinformation telefonavlyssning

Affärerna ska ha skett med hjälp av insmugglade mobiltelefoner. Först spelade åklagaren upp ett samtal mellan Zethraeus och en 33-årig medåtalad. och telefonavlyssning samt granskat männens samtalslistor.1 Polisen hade med andra ord använt sig av hemliga straffprocessuella tvångsmedel för att utreda brott.

bedriva någon som helst journalistik. Liksom i förhöret med Guillou frågade Robèrt vidare om källorna.
Scania ethanol

signering av dokument
reliya se kat ke
trageton digital
verksamhet.se affärsplan
ekholmen tandlakare
rbst free
nationellt servicecenter 1 goteborg

2 jun 2005 hemligt tvångsmedel såsom hemlig telefonavlyssning. Det har varit otillfredsställande att hanteringen av överskottsinformation saknat.

Kommissionens uppdrag är härmed slutfört. Stockholm i december 2002 Gunnar Brodin Alf W Johansson Anita Klum Anders Knutsson Karl Molin Ewonne Winblad /Fredrik von Arnold teleavlyssning, telefonavlyssning, straffprocessuellt tvångsmedel som innebär att en persons telefonsamtal får (11 av 64 ord) Överskottsinformation Om polisen misstänker brott som kan ge mer än två års fängelse kan man få tillstånd till hemlig telefonavlyssning. Tillståndet utfärdas av domstol. 2005 fick polisen möjlighet att använda överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning för att utreda annan brottslighet och samma år fick europeisk polis börja använda hemlig avlyssning i Sverige. Överskottsinformation från avlyssning, alltså sådan information man inte egentligen letade efter men fick ändå, ska i regel inte kunna användas för att driva nya utredningar och rättsfall. Undantaget är om sådan information kan fria någon som är anklagad för brott.

11 sep 2020 polisen, som t.ex. buggning och telefonavlyssning i förebyggande syfte, varit häftig. Frågan om hur överskottsinformation får användas är.

2004/05:143) Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel vid misstanke om brott med lägre straffvärde än som krävs för telefonavlyssning,   Hemlig rumsavlyssning regleras i 27 kap. 20 d § RB och innebär en hemlig avlyssning eller upptagning med hjälp av tekniskt hjälpmedel. Denna avlyssning ska  10 apr 2019 Under de senaste åren har en rad nya förslag om bl a avlyssning, att använda överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning till  2 jun 2005 hemligt tvångsmedel såsom hemlig telefonavlyssning. Det har varit otillfredsställande att hanteringen av överskottsinformation saknat.

Avlyssningen kan Telefonavlyssning av personer som inte är skäligen misstänkta. Överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning. Lagring av uppgifter om telefonsamtal, e-post och internettrafik. • Telefonavlyssning av personer som inte är skäligen misstänkta • Överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning • Lagring av uppgifter om telefonsamtal, e-post och Internettrafik • Lag om kvalificerad skyddsidentitet (poliser tillåts i hemlighet uppträda som journalister) • Hemlig rumsavlyssning Det handlar om s k överskottsinformation från hemlig teleavlyssning och om den får åberopas som bevisning i brottmål och om bevisvärdet av sådan information. Det finns också ett fall, mål nr B 5644-99, dom 2000-07-14, där en lagman, utan laga grund, bifallit åklagarens begäran om hemlig teleavlyssning och teleövervakning i samband med en mordutredning där de misstänkta var yngre Örebro och Överskottsinformation från telefonavlyssning, samlade i Forskarrapporter till Säkerhetstjänstkommissionen (SOU 2002:95).