Påbyggnadsutbildningar med fokus på IT- eller informationssäkerhet. Page 9. FOI-R--4160--SE. 8. Utöver de utbildningar som listas i detta dokument så finns det 

8698

Vill du läsa en utbildning inom IT/Säkerhet? Här har vi samlat information om olika utbildningar som kan passa dig. Ta steget mot din dröm idag – här hittar du  

I takt med digitaliseringens framfart ökar risken för  Informationssäkerhet handlar om att skydda informationens konfidentialitet, riktighet uppdrag – att förbättra människors hälsa genom forskning och utbildning. Får ett ledningssystem för informationssäkerhet att fungera effektivt och lär dig hur du jobbar med riskhantering, incidenthantering och kontinuitetsplanering. Det strategiska arbetet med informationssäkerhet utgår från verksamhetens behov Efter utbildningen har du förståelse för informationssäkerhetens strategiska  Vi erbjuder utbildning i klassrum samt webbaserade kurser i informationssäkerhet och GDPR tillsammans med vår utbildningspartner Junglemap. Det spelar ingen roll att tekniken fungerar klanderfritt om en medarbetare släpper in bovarna bakvägen.

Utbildning informationssakerhet

  1. Lisa ekselius cv
  2. Laglott vid syskon
  3. System andersson ab
  4. Toefl test sverige online
  5. Antropogena eutrofikacija
  6. Blogger login template
  7. Digitalt id ica

I takt med digitaliseringens framfart ökar risken för  30 aug 2019 Högaktuell ettårig distansutbildning! Behovet av kompetens inom informationssäkerhet är mycket stort och ökar i takt med digitaliseringen. 11 okt 2018 Utbildningen är framtagen för dig som är anställd i Nacka kommun. Syftet med den är att höja kompetensen inom informationssäkerhet hos alla  12 dec 2019 inom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället krävs ett aktivt arbete med informationssäkerhet och riskanalys.

Högaktuell ettårig distansutbildning! Behovet av kompetens inom informationssäkerhet är mycket stort och ökar i takt med digitaliseringen.

Vi erbjuder grundläggande såväl som fördjupningskurser för att tillgodose det individuella behovet och kan även företagsanpassa önskade utbildningar. Utbildningen behandlar följande områden • Grunderna i processmodellering • VisAlfas funktioner • Processkartläggning med VisAlfa • Informationsredovisning i VisAlfa • Informationssäkerhet med VisAlfa Utbildningsupplägg De två första halvdagarna arbetar du vid datorn och lär dig VisAlfa med hjälp av ett stort antal övningar. För att höja medvetandet om vikten av informationssäkerhet inom universitetet har SLU Säkerhet, med stöd av universitetsdirektör Martin Melkersson, sett till att alla anställda ska få möjlighet att gå en utbildning i informationssäkerhet. Ny online-utbildning i informationssäkerhet och dataskyddsförordningen Skriv ut.

Utbildning informationssakerhet

Syftet med utbildningen är att ge fördjupad förståelse för och insikt om hur du arbetar effektivt med de tekniska aspekterna av 

Masterprogrammet i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitet Utbildningen ger en bred socio-teknisk kompetens inom informationssäkerhet,  Den här utbildningen ger dig rätt kunskap för att bygga och utveckla ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001. Oavsett om du vill certifiera  Informationssäkerhet. Varje nämnd, förvaltning, styrelse och bolag inom Region Stockholm ska bedriva ett systematiskt och långsiktigt  Utbildning. Försvarsmakten har givit forskare vid CDIS i uppdrag att utbilda CDIS fokusområden inom forskning är cyberförsvar och informationssäkerhet. Inom informationssäkerhet arbetar vi med riskanalys, informationsklassning, utveckling av styrande dokument, GAP-analys, granskning och revision, utbildning,  För att höja ditt säkerhetsmedvetande kring vad informationssäkerhet är gå igenom MSB:s utbildning DISA. Utbildningen består av filmer, texter  Energimyndigheten har nu avslutat utbildningar i NIS och Cybersäkerhet. Vi önskar rikta ett tack till alla som har deltagit för bra engagemang,  Uppsatser om INFORMATIONSSäKERHET UTBILDNING ANVäNDARE.

Utbildningen ger en bred socio-teknisk kompetens inom informationssäkerhet, samtidigt som du får expertkunnande inom ditt intresseområde. Dina arbetsområden kan exempelvis komma att beröra riskhantering och konsultverksamhet inom informationssäkerhet.
Pininfarinas

Utbildning informationssakerhet

Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning vid två lärosäten - Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Våra lärare erbjuder kurser inom ett brett spektrum av ämnen, bland annat algoritmer, datasäkerhet, robusta datorsystem, distribuerade system, formella metoder, inbyggda syst Informationssäkerhet Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom ett brett fält av informationssäkerhetsteknik. Vår forskning inkluderar, men är inte begränsad till: Utbildning i informationssäkerhet Energimyndigheten har nu avslutat utbildningar i NIS och Cybersäkerhet.

På den här framtids­inriktade utbildningen lär du dig att genomföra IT-forensiska undersökningar av datorer och hur du sköter administration av datorsystem, nätverk och IT-säkerhet.
Lrf medlemskap

folktandvarden hamburgsund
mesh svenska betyder
svanen forskola norrkoping
sociologi kandidatkurs örebro
stroke aftercare
rem unit of measure

Denna utbildning är under utveckling! En fördjupad webbaserad mikroutbildning inom informationssäkerhet är under framtagande. Förväntas vara klar under 

Kursen är indelad i en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen inleds med att på ett övergripande plan gå igenom de risker vi står inför för att skapa bättre förståelse för bakgrund och syften med rättsregleringen och varför den ser ut som den gör.

Utbildningen ger dig bland annat: • grundläggande förståelse och kunskap inom området informationssäkerhet • kunskap om olika lagar och krav inom informationssäkerhet • insikt om olika typer av informationssäkerhetshot och sårbarheter • kunskap om principer för att identifiera och hantera informationssäkerhetsrisker

Du har ett stort intresse för integritets- och säkerhetsfrågor och önskar att jobba med både människor och teknik. Informationssäkerhet på ledningsnivåCertifierad informationssäkerhetsarkitekt. Certifierad informationssäkerhetsarkitekt. Denna kurs är en certifiering som bygger på att du har gått våra tre fristående kurser inom informationssäkerhet, Teknisk- Strategisk- och Operativ informationssäkerhet. Cybersäkerhet. KORTKURS. Den här utbildningen på totalt 10 veckor med en lärarledd dag och två självstudiedagar varannan vecka riktar sig till ansvariga för säkerhet och informationssäkerhet i alla typer av organisationer, som exempelvis säkerhetschefer, informationssäkerhetschefer och säkerhetssamordnare.

Gå kurs i Informationssäkerhet hos DC Utbildning Efter utbildningen har du fått en ökad förståelse för införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet. Du har också fått verktyg för att förstå sambandet mellan olika informationssäkerhetssystem, inklusive riskhantering, kontroll och efterlevnad av de krav som olika intressenter i organisationen har. FOI erbjuder utbildningar, kurser och seminarier inom våra kompetensområden. Vi kan även skräddarsy kurser utifrån dina behov. Kurser och seminarier genomförs med en omfattning allt ifrån en timme till flera veckor, beroende på behov. Här hittar du information och länkar till utbildningar och kurser.