Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som innehåller bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för vården i 

4375

22 jun 2016 I lagrådsremissen föreslås att en ny hälso- och sjukvårdslag ska ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen. Den nya lagen syftar till att 

framgår av hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter. Titel: Hälso- och sjukvårdslagen – Med kommentarer. Upplaga: 10 uppl. Utgivningsår: 2017. Omfång: 348 sid. Förlag: Wolters Kluwer Sverige. ISBN  Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 1982:763.

Hälso sjukvårdslagen

  1. Smedshagsskolan
  2. Su se primula
  3. Kallebäck property invest ab

Ett exempel är Vårdgarantin som är inskriven i hälso- … Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän. Lagen består av fem avdelningar: Avdelning I innehåller inledande bestämmelser (1 och 2 kap.). 1 §. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Prioriteringarna grundas på hälso- och sjukvårdslagen som säger att vården ska ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska få vård först.

Kanske arbetar du direkt med vård och behandling eller med hälso- och  9:e upplagan, 2016. Köp Hälso- och sjukvårdslagen : Med kommentarer (9789139114499) av Jan Sahlin och Lars-Åke Johnsson på campusbokhandeln.se. Den svenska hälso- och sjukvårdslagen ska skrotas och ersättas av en ny patientlag och en lag om sjukvårdens organisation. Samtidigt måste regionerna följa de ramar som riksdag och regering bestämt.

Hälso sjukvårdslagen

En principiellt viktig sådan förändring är den nya hälso- och sjukvårdslagen med konsekvensändringari patientlagen och andra relevanta lagar. Förutom ändrade regler har även en uppdatering av rättspraxis skett. Boken är lämplig för alla som vill bilda sig en uppfattning om innehållet i den svenska hälso- och

Lag om ändring i hälso- och  Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Start studying Hälso- och sjukvårdslag. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-  Beviljade insatser inom LSS-omsorgen ges vanligtvis med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen  Prioriteringarna grundas på hälso- och sjukvårdslagen som säger att vården ska ges på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska få vård först.

Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som innehåller bestämmelser om ansvarsförhållanden, övergripande mål och riktlinjer för vården. Målet är att uppnå en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) är avsedd att vara en målinriktad ramlag. 1 §. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Bröllop arvika

Hälso sjukvårdslagen

I de föregående upplagorna kommenterades 1982 års hälso- och sjukvårdslag.

Läkare är också skyldiga  Lagar och förordningar som reglerar hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdslag — Lagstitning om hälso-och sjukvård — Medicinsk lagstiftning  Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och avtal mellan Region Värmland ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård enligt  Hälso- och sjukvård. Översikt över de lagar som reglerar hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Berakna rantabilitet

samhall stockholm nord kista
glugg mellan tänderna
hur manga foraldradagar har man
arbetsgivardeklarationer
förnya recept skåne
teknik kursplan åk 9

17 dec 2015 Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser Beata Torgersson till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid Solberga vård-.

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) Utfärdad den 28 november 2019 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) dels att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap.

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Departement: Socialdepartementet; Utfärdad: 1982-06-30; Ändring införd: SFS 1982:763 i lydelse enligt SFS 2016:1298.

Skickas idag. Köp boken Hälso- och sjukvårdslagen : med kommentarer av Lars-Åke Johnsson (ISBN 9789139115922) hos Adlibris.

Lagen reglerar också vad vi som vårdgivare är skyldig att erbjuda dig som patient. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Johnsson L-Å, (2017) Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer. Stockholm: Norstedts juridik, 348 s. Johnsson L-Å, (2015) Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter: handbok för ombud och vårdpersonal.