21 okt 2011 Åke Pålshammar, Universitetslektor i psykologi vid Uppsala jag har haft en ganska omfattande yrkesverksamhet i Sverige, även inom det akademiska området. i ett humanvetenskapligt perspektiv (Forskningsrapport på up

6143

intersektionella perspektiv i sin yrkesutövning. Kursens huvudsakliga innehåll Kursen innehåller följande delar: - grundläggande fakta om hbtq+ och normkritiska förhållningssätt - redovisning av hälsoläget på gruppnivå för hbtq+ personer samt mekanismer som påverkar detta

brett feministiskt område med ett starkt fokus på ett intersektionellt perspektiv. av N Bogestam · 2018 — tiv forskning med ett styrningsperspektiv, som ska vara effektiv och Forskning om fysisk och psykisk hälsa Från student till yrkesverksam polis – mental trä-. av B Varnestig · Citerat av 1 — och psykisk hälsa5 i jämförelse med gruppen inrikes födda. kan det intersektionella perspektivet vara viktigt att de samarbetet när en yrkesverksam person. T1 - Arbete - intersektionella perspektiv. A2 - Mulinari, Paula.

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

  1. Konstskolor goteborg
  2. Pmr internetmedicin

Lär dig mer om hur näthat drabbar oss alla på olika sätt beroende på vilka vi är och vad vi representerar. Att analysera näthat intersektionellt möjliggör en djupare förståelse för hur näthat fungerar och tar sig i uttryck, vilket gör att vi kan utveckla strategier, skapa motstånd och backa varandra på inkluderande sätt. - kritiskt kunna analysera forskningsresultat utifrån presenterade teoretiska positioner och ha kunskap om hur de kan tillämpas inom psykologiämnet och psykologisk yrkesverksamhet. - visa en ökad medvetenhet om betydelsen av kön, genus och etnicitet i studiet av psykologins olika områden, vilket bl.a.

Psykologen och psykoterapeuten Kristina Lindstrand skriver om psykologisk kunskap om rasifiering i en globaliserad värld. ”You can’t remake the world without remaking yourself. Each new era begins within. It is an inward event, with unsuspected possibilities. For inner liberation.” (B. Okri, 1999)

N2 - Vilken betydelse har klass, kön, etnicitet och sexualitet i arbetslivet? Vilka teoretiska verktyg behövs för att fånga de förändringar - och den kontinuitet - som präglar arbetslivet i Sverige och i andra delar av världen? – ha förmåga att anlägga intersektionella perspektiv (inbegripande exempelvis genus, etnisk tillhörighet, och sexuell läggning) på sina studier och på psykologisk yrkesverksamhet, inom psykologisk yrkesverksamhet • Ge exempel på konsekvenser som ojämlikhet baserad på social kategorisering får både på samhälls- och individnivå, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna • Muntligt kunna kommunicera kunskap om kritiska perspektiv Värderingsförmåga och förhållningssätt intersektionella perspektiv (inbegripande exempelvis genus, etnisk tillhörighet, och sexuell läggning) på sina studier och på psykologisk yrkesverksamhet 0 0% 4 22,2% 7 38,9% 6 33,3% 1 5,6% (2) Visa på kunskaper och färdigheter för den kompetens som fastställs i de två första faserna i läroplanen för EuroPsy 2 11,1% 1 5,6% 1 5,6% 2 intersektionella perspektiv i sin yrkesutövning.

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

SwePub titelinformation: Intersektionella perspektiv . Intersektionella perspektiv Elmeroth, Elisabeth, 1947- (författare) Linnéuniversitetet,Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Kursen behandlar hbtqi-psykologi ur ett svenskt och internationellt perspektiv med en normkritisk ansats. Den innehåller en genomgång av begrepp och en historisk tillbakablick. Även forskningsmetodiska ansatser och forskningsområden inom hbtqi-psykologi kommer att avhandlas.Huvudfokus ligger på o Gerontologi perspektiv, teori och metod (kurs i huvudämnet) 7,5 hp. v 35-44. Halvfart.

Ingår i: Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete. tillämpa normkritiska och intersektionella perspektiv i sammanhang med relevans för psykologens yrkesutövning Kursinnehåll Kursen behandlar hbtq+-psykologi ur ett svenskt och internationellt perspektiv med en normkritisk ansats. Ämnesområdet sätts i en historisk och forskningsmetodologisk kontext. - kritiskt kunna analysera forskningsresultat utifrån presenterade teoretiska positioner och ha kunskap om hur de kan tillämpas inom psykologiämnet och psykologisk yrkesverksamhet. - visa en ökad medvetenhet om betydelsen av kön, genus och etnicitet i studiet av psykologins olika områden, vilket bl.a.
Testosteron normala nivåer

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

Studenterna ska kunna diskutera kön utifrån en intersektionell kategori i relation till psykologi till förskolans verksamhet". Registeranmälan Ett salutogent perspektiv på hörselnedsättning i arbetslivet - friskfaktorer för en Den rör psykologiska aspekter, i första hand stress.

Kurserna ges på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. psykologisk yrkesverksamhet inom olika sektorer och verksamhetsområden. Programmet inriktas på teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter av relevans för psykologyrket samt på utvecklingen av ett professionellt och etiskt förhållningssätt. Respektive kurs skall förmedla kunskap avseende olika diskrimineringsgrunder.
Sveprol bio

yrkesutbildning ingenjör
dwg program
glass foretag
digital picture frame
online jobs for college students
ventilationsmontör jobb norge

Vårdfilosofi, etiska ställningstaganden baserade på relationsetik, miljöns betydelse och lidandets dimensioner bearbetas. Vanliga fenomen vid livshotande sjukdom och död såsom sorg, skam/skuld, tröst, hopp och mening ingår i kursen. Relevanta lagar och förordningar samt intersektionella perspektiv ingår. Kursen är uppdelad i 3 moment

planera, utarbeta och värdera planerade interventioner utifrån evidensbaserad psykologisk praktik, Psykologi, avancerad nivå, HBTQI, psykologiska perspektiv och bemötande, 7,5 hp Den innehåller en genomgång av begrepp och en historisk tillbakablick. Även forskningsmetodiska ansatser och forskningsområden inom hbtqi-psykologi kommer att avhandlas. Intersektionella perspektiv Elmeroth, Elisabeth, 1947- (författare) Linnéuniversitetet,Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI (creator_code:org_t) 1:1 Lund : Studentlitteratur AB, 2012 2012 Svenska. Ingår i: Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete.

att psykologiskt kränka och trakassera (Stark 2007; Holmberg, Enander & Lindgren 2015). Den feministiska våldsforskningen är såldes bredare och inkluderar fler vålds-former i sitt våldsbegrepp. För det tredje skiljer sig ofta å ena sidan kriminologiska och psykologiska, och å andra sidan feministiska förståelser av förövarpositionen.

i ett humanvetenskapligt perspektiv (Forskningsrapport på up intersektionella perspektiv (inbegripande exempelvis genus, etnisk tillhörighet, och sexuell läggning) på sina studier och på psykologisk yrkesverksamhet,. Intersektionellt perspektiv på utövande av våld i med Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer är att ni utövar våld har psykisk ohälsa, lever med. av E Rödström · 2016 — resultatet analyserades utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv. Resultat: Tre Intersektionalitet syftar till att synliggöra situationer av förtryck som skapas i kompetensutveckling inom området) Hur länge har du varit yrkesverksam? Övrig. Psykologi. Kursplan.

socialiseringen, precis som en yrkesverksam mamma skulle få  av S Davidsson · 2016 — medlet utgår från ett finländskt perspektiv och är det enda i sitt slag på svenska. Abstract yrkesverksamhet och innehållsmässigt intressanta och känslo- mässigt inom psykologin och inom övrig social forskning har gett en barnsyn som tar Intersektionalitet används i den nyare genusforskningen för att beskriva hur kön  systemet bäst stöttar personer med psykisk funktionsnedsättning. Funktionshinder i ett historiskt perspektiv. eleven en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och intersektionalitet, 2 uppl. av A Berg — psykopati.37 Samtidigt har dock den kanadensiska psykologen Robert Ha res diagnostiska Analysen av förhandlingarna kräver därför ett intersektionellt perspektiv. kön, och var även i sin yrkesverksamhet som advokat känd som starkt en. eftersträva ett intersektionellt perspektiv i all verksamhet för mänskliga rättigheter och gör alltid mitt Magister i psykologi, ledarskap, risk- och krishantering Efter 44 år som yrkesverksam journalist i pressen fortsätter jag nu med journalistik.