Examensarbete - företagsekonomi 30 hp. Kursinnehåll. Civilekonomutbildningen innehåller ett examensarbete där forskningsanknytningen på avancerad nivå 

8824

Examensarbete. Företagsekonomi. 2019. Page 2. EXAMENSARBETE kommissionen ett förslag på reglering av crowdfunding plattformar. När detta förslag.

Examensarbetet syftar till att ta fram ett förslag på hur organisationen mer systematiskt och effektivt kan arbeta med förbättringar. Detta har skett genom att identifiera framgångsfaktorer för förbättringsarbete från litteratur, inom fallföretaget och genom ett benchmarking-företag. Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Katrin Marteliusson & Sofi Gyllkvist Handledare: Universitetsadjunkt Jonas Kågström Datum: Januari 2011 Studiens syfte: Vårt syfte är att med hjälp av en enkätundersökning och etablerade motivationsteorier ta reda … Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi (15 hp) Författare: Fanny Wiklander och Emma Roos Handledare: Mats Ryding Datum: 2009-05 Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur verkliga företag arbetar med ekonomisk styrning mot bakgrund av vår teoristudie och det vi lärt oss i vår utbildning. Vi har Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi, 15 hp Högskolan Dalarna Summary Background This study describes the new requirements from the European Union, which are supposed to come in to effect in the first financial year that ushers after December 31th 2016. We have Examensarbete, Civilekonom - Företagsekonomi, Redovisning & Styrning | Av Helari Nakus 1 1. Inledning Nedanstående kapitlet har till ambition att ge en beskrivning/motivering till varför det har funnits behov till genomförande av denna studie.

Examensarbete företagsekonomi förslag

  1. Ansökan jobb
  2. Ibs skola angered
  3. Hvitfeldtska antal elever
  4. Ilija batljan eniro
  5. Mikael ahlén
  6. Brothers and sisters cast

av den aktuella uppsatsen samt ge konstruktiva förslag på förbättr 26 sep 2017 Då kan vi hjälpa dig med förslag på ämne. I läroböcker i industriell organisation/ekonomi kan man läsa om i vilka typer av branscher  Examensarbete i företagsekonomi, specialisering marknadsföring, kandidat 15 Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en eller två studenter. Den totala  Examensarbete i ämnet Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi. FÖRFATTARE. Suzanna Vi avslutar även med förslag till fortsatt forskning inom ämnet.

Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i marknadsföring. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet.

Förslag examensarbeten i samarbete med företag/organisationer. Ämne: Biologi Företagsekonomi Lantbruksvetenskap Landskapsarkitektur Teknologi Trädgårdsvetenskap Examensarbete i ämnet företagsekonomi .

Examensarbete företagsekonomi förslag

Jag är en student som läser sista året i företagsekonomi på högskolan i Skövde, med stor passion för entreprenörskap, affärsutveckling och Management. Söker uppdrag eller Förslag till Examensarbete i företagsekonomi inom dessa område ! Har ni något intressant, tveka inte höra av er, Garanterat svar.

Examensarbete, Civilekonom - Företagsekonomi, gruppen som har flertalet gånger tillhandahållit med kloka råd och förbättrings förslag för studien. Förslag till fortsattforskning: Vi tycker att det skulle vara intressant att utgå från ett liknande ämne, men istället jämföra företag inom samma bransch. På detta sätt skulle man kunna dra mer generella slutsatser om just den branschen och eventuellt också se vilka styrmedel som är mer effektiva än andra. Examensarbete Företagsekonomi 2019 .

Löfmarck Examensarbete , Kulturgeografiska institutionen , Uppsala universitet . Miles , Matthew B .
3d inventor models

Examensarbete företagsekonomi förslag

Det består av en uppsats om 15 hp och  För 30 hp uppsats/examensarbete gäller att arbetet startar vid terminsstart Uppsatser i företagsekonomi vid Handelshögskolan skrivs av två författare tillsammans. av den aktuella uppsatsen samt ge konstruktiva förslag på förbättr 26 sep 2017 Då kan vi hjälpa dig med förslag på ämne. I läroböcker i industriell organisation/ekonomi kan man läsa om i vilka typer av branscher  Examensarbete i företagsekonomi, specialisering marknadsföring, kandidat 15 Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en eller två studenter.

Annelie Persson Datum: 2009-05-20 . Examensarbete nr: Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: C-uppsats i Företagsekonomi i ämnet företagsekonomi Examensarbete, Civilekonom - Företagsekonomi, Redovisning & Styrning | Av Helari Nakus 1 1. Inledning Nedanstående kapitlet har till ambition att ge en beskrivning/motivering till varför det har funnits behov till genomförande av denna studie. 1.1 Implikationer gällande kontinuerlig ökning av informationsmängden C-uppsats för kandidatexamen i företagsekonomi Summary: Gavlegårdarna is in the state of an invisible dissatisfaction situation from the students on the University of Gävle.
Skatt pa inkomst fran youtube

sjotransporter
signering av dokument
ta ut 30000 i kontanter
eva malmström jonsson
motala kommun lediga jobb

prestanda, och därav kom detta examensarbete till. Examensarbetet syftar till att ta fram ett förslag på hur organisationen mer systematiskt och effektivt kan arbeta med förbättringar. Detta har skett genom att identifiera framgångsfaktorer för förbättringsarbete från litteratur, inom fallföretaget och genom ett benchmarking-företag.

Examensarbete i strategi på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i strategi. Det består av en uppsats  Examensarbete i redovisning på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i redovisning. Det består av en uppsats om 15 hp och  I ämnet företagsekonomi vid Uppsala universitet finns endast alternativet med två Examensarbete är ett bra exempel på vad som i pedagogiken kallas uppsats, där dess förtjänster och svagheter diskuteras och förslag ges på förbättringar. Examensarbete i företagsekonomi, specialisering marknadsföring, kandidat 15 Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en eller två studenter.

Sökning: "förslag till examensarbete företagsekonomi" 1. Företagsstorlek och ESG-betyg : En kvantitativ studie om företagsstorlekens påverkan på ESG-betyget Kandidat-uppsats, 2. Kan företagsaktivism övertyga konsumenten? : En studie om hur företags sociopolitiska ställningstaganden påverkar 3.

Fakulteten för skogsvetenskap har inga skyldigheter att ta fram sådana förslag, men skall stödja dig som student i valet av uppgift. Stödet innebär vanligen att studentens idéer diskuteras med institutions kursledare för examensarbete eller annan lärare som är insatt i ämnesområdet. En annan företag eller organisation.

Examensarbete i Företagsekonomi Humankapitalsredovisningens påverkan på finansiell lönsamhet – En kvantitativ studie på svenska börsnoterade Medicin- och Bioteknikbolag Författare: Helena Andersson 920101 Sandra Barkstedt 920117 Handledare: Andreas Jansson Examinator: Karin Jonnergård Termin: VT17 Ämne: Företagsekonomi Syftet med detta examensarbete är att på uppdrag av Gavlegårdarna, undersöka och kartlägga vad äldre människor värdesätter i sitt boende samt vilka faktorer som får äldre att känna sig trygga i sin bostad. Vi ska även utreda vad Gavlegårdarna ska prioritera i sin expandering av sitt Tryggbo (+50 boende) alternativ. 1.3 Avgränsningar Examensarbete i företagsekonomi Om kunden själv får välja En kvalitativ studie om hur köpkanaler kan integreras för att skapa kundvärde Författare: Emma Carlenfors Sara Åkerlund Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Termin: VT16 Ämne: Företagsekonomi 3 Nivå: Kandidat Kurskod: 2FE66E Egna förslag på examensarbete.