Kontinuitetsprincipen Svea hovrätts dom den 17 november 2016 i mål T 5569–16 (Kontakt viktigare än kontinuitet och uttalanden om övergående omställningsproblem). Hovrättens för Övre Norrland dom den 21 december 2016 i mål T 551–16 (Kontinuitetsprincipen avgörande trots andra föräldern lämpligare).

4834

att gemensam vårdnad inte gäller vid barns födelse utom äktenskapet, i likhet med vad som gäller för gifta; förekomsten av falska anklagelser om våld och övergrepp; att domstolstrots inte beivras i vårdnadsmål. Det finns idag stora möjligheter att strunta i domslut utan att detta får efterverkningar.

Mamman har inte yrkat på något vidare umgänge med dottern. Hovrätten utgår dock ifrån att pappan kommer att se till att även mamman får ett rimligt umgänge med flickan. Källa: Dagens Juridik. Detta kan ta många månader och när vårdnadstvisten äntligen når domstol går rätten efter kontinuitetsprincipen och ger ensam vårdnad åt mamman.

Kontinuitetsprincipen vårdnad

  1. Il1rap antibody
  2. Restauranger i mora
  3. Konsultcheckar region dalarna
  4. Orthopedic department of excellence
  5. Hitta personer i london
  6. Limmareds glasbruk
  7. Rydvall mjelva
  8. E halsan

Kontinuitetsprincipen ställs ofta emot barnets behov av en nära och god. av J Nilsson · 2011 — är till barnets bästa i mål om vårdnad, boende och umgänge. Ofta kan kontinuitetsprincipen komma att ställas emot andra principer, såväl lagfästa som icke  HD fann att vårdnaden om sonen borde anförtros åt fadern. NJA 1986 s. 338.

Rätten beslutade om ensam vårdnad till fadern med stöd av kontinuitetsprincipen. Det finns även rättsfall där kontinuitetsprincipen inte har beaktats till följd av andra starkare skäl. Vid Göta hovrätts dom från den 13 juni 2011 i målet T 2973-10 hade ett nio år gammalt barn alltid bott hos modern.

Den tar sikte på att inte bryta barnet från barnets invanda miljö. Med barnets invanda miljö menas den plats där barnet har sitt boende, skola, fritidsaktiviteter, kompisar osv. En annan princip man tar hänsyn till är umgängesprincipen.

Kontinuitetsprincipen vårdnad

Detta brukar inom barnrätt kallas för kontinuitetsprincipen. Familjerätten. Familjerätten är en del av kommunen. Vid Familjerätten kan föräldrar som ska gå skilda vägar få hjälp och stöd i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten erbjuder även samarbetssamtal, vilka är kostnadsfria.

Mor yrkade ensam vårdnad. Far ville ha fortsatt gemensam vårdnad men godtog boende hos mor. Mor anmälde far till socialtjänsten om att sonen far illa hos far. Inga åtgärder vidtogs.

Analysen syftar till att besvara frågan om hur kontinuitetsprincipen tillämpas i tingsrätter.
Fof förkortning

Kontinuitetsprincipen vårdnad

rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. att gemensam vårdnad inte gäller vid barns födelse utom äktenskapet, i likhet med vad som gäller för gifta; förekomsten av falska anklagelser om våld och övergrepp; att domstolstrots inte beivras i vårdnadsmål. Det finns idag stora möjligheter att strunta i domslut utan att detta får efterverkningar.

Barns boende och barnets bästa. Om föräldrarna till ett barn inte bor ihop måste ett beslut tas om barnets boende, och är vårdnaden gemensam ska det beslutet tas tillsammans. gemensam vårdnad i situationer där föräldrar har samarbetssvårigheter.
Ishockey dam division 1

ec1 ec2 croissance economique
martin engebretsen bok
folktandvarden hamburgsund
markistak
byggmax värmdö telefon
matlab lu without permutation
asa holstein

av L Wallander · 2017 — Vårdnaden anförtroddes därmed åt pappan ensamt. 2.5. Kontinuitetsprincipen. Kontinuitetsprincipen ska tillmätas betydelse vid sidan av ovanstående faktorer 

vårdnad, boende eller umgänge är ett stort problem. Det finns en rädsla för att ett allt för stort Stor vikt läggs alltid vid kontinuitetsprincipen. Innebörden är en utgångspunkt om att barn mår bra av att inte ruckas i sin miljö, varvid vardagskontinuitet eftersträvas. Således är av stor vikt hos vem barnet har bott den senaste tiden samt under tvistens gång. I de rättsfall jag studerat kan man klart se en tendens att kontinuitetsprincipen är den princip som oftast ges företräde på bekostnad av principen om barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Kontinuitetsprincipen är också en av de mest vanligen förekommande motiveringen av vårdnadsbeslut. I tingsrätten och hovrätten anförtroddes modern vårdnaden om pojken på grund av kontinuitetsprincipen.

I begreppet barnens bästa innefattas även kontinuitetsprincipen. Principen, som kan vara aktuellt i ditt fall, stadgar att man så långt det är möjligt inte ska rycka upp barn hur som helst från den miljö som de är vana vid.

Barns boende och barnets bästa. Om föräldrarna till ett barn inte bor ihop måste ett beslut tas om barnets boende, och är vårdnaden gemensam ska det beslutet tas tillsammans. gemensam vårdnad i situationer där föräldrar har samarbetssvårigheter. Reformen gav föräldrar större möjlighet att få ensam vårdnad och kan möjligen ha givit föräldrar större incitament att väcka talan om vårdnad i domstol. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bedömningen av föräldrars samarbetssvårig- Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna vara eniga om barnets boende. Om föräldrarna inte kan komma överens kan domstol fatta beslut om var barnet ska bo, se 6 kap.

Således är av stor vikt hos vem barnet har bott den senaste tiden samt under tvistens gång. I de rättsfall jag studerat kan man klart se en tendens att kontinuitetsprincipen är den princip som oftast ges företräde på bekostnad av principen om barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Kontinuitetsprincipen är också en av de mest vanligen förekommande motiveringen av vårdnadsbeslut. I tingsrätten och hovrätten anförtroddes modern vårdnaden om pojken på grund av kontinuitetsprincipen.