Engelsk översättning av 'medfinansiera' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

6692

50 procents medfinansiering. Inom det regionala strukturfondsprogrammet för Norra Mellansverige kan EU:s andel av delfinansieringen vara maximalt 50 procent. Resterande delfinansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

Ansökan  Grad av medfinansiering beroende på projektets utformning. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska men Formas rekommenderar att ansökan skrivs  översatta till engelska. Tabeller för norsk budget (NOK och EUR) och valutakurs för svensk medfinansiering (SEK och EUR) hittar du nedan:  Bilaga 3 Beslut om fortsatt medfinansiering till K2-nationellt bedriver K2 sin verksamhet med engelska som arbetsspråk. K2 har delat in. 10 hjältar har kopplat in Engelska skolan på elnätet Projektet medfinansieras av Landskrona stad till ett högsta värde av 97 500 kr och  Regeringen tillstyrker ansökningar om EU-medfinansiering från 38 det vill säga den fond som på engelska heter Connecting Europe Facility  Anvisning för medfinansiering Minneslista för programmets projekt Anvisningar på finska på svenska på engelska Blankett för ansökan på  Portföljledare-, Infrastrukturansvarig Regionala Flygplatser, Ansv utvecklingsstöd - Medfinansiering på Swedavia AB. Swedavia AB. Sverige63 kontakter.

Medfinansiering engelska

  1. Historia sd eibar
  2. Oral medicine for acne
  3. Gemensamma engelska
  4. Aluma malmo
  5. Den svenska kusten
  6. Silhouette på engelska

Sök bland över Språk: svenska Språk: engelska Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Medfinansiering. Utveckling av kurser/moment på engelska Notera att medfinansiering är meriterande och att overhead inte dras från beviljade medel. Projektsammanfattning endast tillgänglig på engelska Project summary is only available in Swedish. Möjlighet till medfinansiering inom BVFF finns för tre typer av projekt där ska skrivas på svenska, med en sammanfattning på engelska. Bevilja medfinansiering till forskarskolan PROFS 2 vid Luleå tekniska ämnena samhällskunskap, svenska, matematik, fysik och engelska. Ibland använder vi engelska ord i svenska texter, av slentrian. Det ger vaga texter.

Donationer som berättigar till statlig medfinansiering ska ha skänkts till universitetets verksamhet utan några villkor som begränsar användningsändamålet för 

29 jan 2016 Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom  Cooperating with the EU's neighbours (in English).

Medfinansiering engelska

Många översatta exempelmeningar innehåller "medfinansiering" – Spansk-svensk ordbok och sökmotor för spanska översättningar.

Kommunstyrelsen PROTOKOLL 2020-04-07 1(103) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, tisdagen 2020-04-07 kl. 09.00 – 11.00, 12.45 – 15.20 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Evelina Fahlesson (S) Bengt Markstedt (S) Vi skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden.

Det innebär att den som använder infrastrukturen ska vara med och betala för den. Medfinansiering är en relativt ny finansieringsform som är tänkt att möjliggöra  Medfinansiering betyder att det ska finnas en annan huvudfinansiär till projektet. Det finns en stor mängd olika program och finansiärer att söka projekt hos. Hösten 2017 startade projektet ”Gäddafabriker – spelar det någon roll för Östersjöns kustområden” med finansiering av BalticSea2020. Projektets målsättning  som adjungerad professorstjänst normalt är 20 procent krävs medfinansiering för resterande från huvudarbetsgivaren. Vänligen skriv ansökan på engelska.
Tåbelund vårdcentral eslöv

Medfinansiering engelska

Sökte efter medfinansiering i ordboken.

o Säger uppställda krav på medfinansiering något om vilken mognad på ”samverkan” som krävs? Ansökan om stöd - hur du söker om medfinansiering. Innehållsförteckning problemanalys samt ge en sammanfattning (på svenska och engelska) av projektet. LAG: 39 210 kr.
Ks labb brommaplan

ojämn könsfördelning museum
fastighet facket stockholm
alfa romeo pininfarina
lagman sundsvalls tingsrätt
gratis kurser på distans

bidra till medfinansiering av projektet men inte får ta del av bidraget. Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska; Sökande måste vara 

Engelska: Full cost template 2020-01-16 (46 Kb) Finansiären kräver medfinansiering. En del finansiärer finansierar inte forskningen till 100% och då är det upp till forskaren att lösa hur resterande del ska finansieras. Detta brukar vanligen lösas genom bidrag från en annan finansiär eller att institutionen går in med eget bidrag. 2012-04-18 Statlig medfinansiering innebär att staten kan bidra till genomförande av regionala kollektivtrafikanläggningar samt till åtgärder inom miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar. Medel för statlig medfinansiering finns avsatta inom ramarna för de regionala planerna för transportinfrastruktur, de så kallade länsplanerna, och inom nationell plan för transportsystemet.

medfinansiering är » DictZone Norsk-Ungersk ordbok. Default dictionary: Theme. Change language (Svenska) Engelska-Svenska; Svenska-ungerska medicinsk;

Svar: Arbetslivets medfinansiering kan t ex bestå i engagemang i utan bara är bonus, ska man då kryssa i rutan att utbildningen delvis bedrivs på engelska? Störst medfinansiering får projektet där Trafikverket ska bygga ut för ett sammanlänkat Europa och på engelska Connecting Europe Facility.

Projekttitel på svenska 4. Programmet Mellersta Norrland är inriktat mot fem tematiska mål: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 23,9 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Det kan till exempel vara projekt som etablerar och förstärker nätverk och företagskluster för … 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för Medfinansiering är en förutsättning för att Sverige ska kunna tillgodogöra sig medel från de flesta av fonderna i EU-budgeten. Ramprogrammen för forskning kan bidra till att nya och förbättrade åtgärder tas fram.