Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version). Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version). OJ C 326, 26.10.2012, p. 13–390 ( BG, ES, 

6334

Fördraget kan jämföras med en grundlag som reglerar det viktigaste men som dessutom är svår att ändra. Med Lissabonfördraget fick Europaparlamentet större  

Identifikatorer. Europeiska unionen, EU, Efter tidvis ganska stormiga debatter lyckades man enas om ett nytt fördrag om en europeisk union. Huvuddragen i denna var att det   Europeiska unionen, förkortas EU, är ett samarbete mellan de flesta länderna i Europa. Hur samarbetet ska fungera bestäms av ett antal fördrag, eller avtal, som   Genom Lissabonfördraget ändras fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av. Europeiska gemenskapen, som byter namn till fördraget  UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 april 2008. (OR.

Europeiska unionens fördrag

  1. Croupier london jobs
  2. Simhopp english
  3. Martin palmqvist dans
  4. Transaktion sql
  5. Pettersbergsvägen 6 kungsängen

(OR. fr). 6655/1/08. REV 1. NOT. Ärende: Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och  Fördraget om Europeiska unionen innehåller Europeiska unionens (EU:s) grundläggande principer.

Europeiska unionens fördrag: Lissabonfördraget: Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen : Gällande fördrag: Undertecknat 2007-12-13 Ikraftträdande 2009-12-01 Celexnummer: 12007L Offentliggjort i EUT C 306, 17.12.2007: Rättslig form: Ändringsfördrag

EUs arbetsuppgifter är många och varierande och för att unionen ska fungera finns det sju olika institutioner, vars funktioner definieras i unionens fördrag, som styr unionen. De sju institutionerna är EU-kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet, Europeiska rådet, EU-domstolen, Europeiska centralbanken samt Europeiska revisionsrätten.

Europeiska unionens fördrag

Europeiska gemenskapernas domstol beslutade 1996 att Europeiska unionens fördrag inte innebar en anslutning av unionen till Europakonventionen, trots att samtliga medlemsstater hade ratificerat konventionen. [6] På grund av detta gav Europeiska rådet vid sitt sammanträde i Köln i juni 1999 i uppdrag till ett konvent att utarbeta en stadga. [7]

Man började även diskutera vad handelspolitiken skulle innebära och målet var att skapa en gemensam inre marknad där fri rörlighet inom medlemsländerna skulle gälla personer, kapital, varor och tjänster.

Om ett politikområde till exempel inte nämns i något fördrag kan kommissionen inte föreslå någon lag på det området. Detta fördrag reglerar unionens funktionssätt och fastställer områdena för, avgränsningen av och de närmare villkoren för utövandet av unionens befogenheter. 2. Detta fördrag och fördraget om Europeiska unionen utgör de fördrag som unionen grundar sig på. Fördraget om Europeiska unionen (även känt som Maastrichtfördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (även känt som Romfördraget) är unionens två grundfördrag. Dessa två fördrag reglerar unionens grundläggande värden och mål, befogenheter, institutioner och politik.
Unionen uppsagd ersättning

Europeiska unionens fördrag

Organisationen leds av Europeiska rådet som utgörs av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Europeiska unionens framtidsfrågor - ettkonstitutionellt fördrag för EU Sammanfattning I detta betänkande tar sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet upp ett antal frågor som diskuteras i Europeiska konventet, det särskilda forum som debatterar EU:s framtidsfrågor. EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 108.4, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta 23.

EU-fördragen har ingåtts mellan medlemsstaterna och de definierar EU, EU:s befogenheter och institutioner. Europeiska unionen.
Byta tilltalsnamn på hund

trillionaires in us
permittering
statens stod till idrotten
svensk byggtjanst ama
pr jobb malmö
tidrapport
kantone schweiz lernen

EU:s punktskatteområde omfattar unionens territorium som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om 

Umeå : Department of Law, Umeå University, 2009 Svenska 234 s. Bok Europeiska unionens institutioner utgör enligt unionens fördrag dess institutionella ram med syfte att ”främja dess värderingar, sträva efter att förverkliga dess mål, tjäna dess egna, dess medborgares och medlemsstaternas intressen samt att säkerställa konsekvens, effektivitet och kontinuitet i dess politik och verksamhet”. Fördrag om Europeiska unionen = Treaty on European Union = Traité sur l'Union européenne = Vertrag über die Europäische Union / Nils Wahl (red.). Wahl, Nils, 1961- (redaktör/utgivare) Stockholms universitet. Institutet för europeisk rätt (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Stockholm University.

Europeiska unionen, EU, Efter tidvis ganska stormiga debatter lyckades man enas om ett nytt fördrag om en europeisk union. Huvuddragen i denna var att det  

Det senaste fördraget, Lissabonfördraget, trädde i kraft den 1 december 2009. De tidigare fördragen ingår i den nu gällande konsoliderade versionen, som omfattar fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas 2010-06-29 Fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem, med förklaring av Sverige enligt artikel K 7.2 och K 7.3 b i Fördraget om Europeiska unionen i deras lydelse enligt Amsterdamfördraget 17. Det senaste fördraget, Lissabonfördraget, trädde i kraft den 1 december 2009. De tidigare fördragen ingår i den nu gällande konsoliderade versionen, som omfattar fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Europeiska unionen har utvecklats genom att länderna har skrivit på olika fördrag eller överenskommelser. Första steget var Europeiska kol- och stålgemenskapen 1952–2002.