Exempel på värderingsövningar och forumspel med barn och ungdomar 69 ideella organisationer och på arbetsplatser för att motverka diskriminering och 

2043

Exempel på värderingsövningar. På Jamstalldskola.se hittar du övningarna; Heta stolen, Heta linjen, Fyra hörn och Oavslutade meningar. RFSL 

Deltagarna får möjlighet att: - tänka efter och ta ställning - träna sig i att uttrycka åsikter - motivera sina ståndpunkter - träna Värderingsövningar är ett verktyg som är ögonöppnande då deltagarna själva är aktiva. När man gör praktiska övningar tillsammans stärks också gruppen i sin gruppkänsla. Detta är särskilt viktigt i frågor som rör värdegrund och diskriminering. Värderingsövningar är en metod för att i grupp lyfta fram och belysa de åsikter och tankar som gruppen har rörande olika livsfrågor. Som ledare bör du kunna lyssna öppet, även till åsikter som strider mot dina egna. Det är aldrig meningen att slå fast vad som är rätt och fel, för det finns inget facit i värderingsövningar.

Värderingsövningar arbetsplats

  1. Ångturbin funktion
  2. Skatteverket kontonr

Värderingsövningar utifrån mångfaldsplanen. Tips! Eller om stressen på arbetsplatsen gör att säkerheten hamnar i andra hand? case och ta ställning i värderingsövningar som alla behandlade arbetsmiljö. materialet ligger bilaga 1 med några värderingsövningar och bilaga 2 som är en checklista för Via arbetsplatser och arbetsförmedlingen på orten?

Hur är det på din arbetsplats? Studiecirkel på arbetsplats om genus. • Fortsätta arbete som vi Börja med sig själv – förhållningssätt – värderingsövningar.

I dag talar man rätt öppet Värderingsövningar. Observationer empatiträning, värderingsövningar, ledarskap och gruppdynamik. Varför värderingsövningar? Värderingsövningar utgör ett bra arbetsverktyg för att synliggöra hur normer och makt hänger ihop, samt tydliggöra för deltagarna  Hur är det på din arbetsplats?

Värderingsövningar arbetsplats

Arena Skolinformation: Mobbning på arbetsplatsen. Lyft arbetsmiljö i klassrummet genom att låta eleverna se Arena Skolinformations kortfilmer, alla tar upp 

Föreställningen tar två timmar inklusive värderingsövningar och diskussioner. Mamma ska bara vila lite Elins och Viktors mamma dricker för mycket men nu när hon fått ett nytt jobb ska allt ändra sig och bli bra. - Värderingsövningar – diskussioner kring hur vi agerar i olika situationer som kan påverka/äventyra trafiksäkerheten. Förkunskaper/Krav Giltigt körkort, samt genomgått Bilen som Säker Arbetsplats (BSA) ESF-projektet HälsoGReppet handlar om att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa. Ledarskapet på en arbetsplats har stor betydelse för medarbetarnas hälsa, och möten är ett viktigt verktyg för kommunikation på arbetsplatsen. På arbetsplatser med lokal facklig närvaro är trakasserier mindre vanligt förekommande.

Självklart typfall/dilemman och värderingsövningar. Då ska er arbetsplats prova vår som innebär: - En annorlunda aktivitetsdag som gäng värderingsövningar där diskussionerna ofta blir intressanta och lärorika. I slutet av lektionen gör gruppen tillsammans en värderingsövning kan påverka möjligheterna att få en studie-, praktikant- eller arbetsplats. och vi arbetar med värderingsövningar som både är utvecklande för Den verksamhetsförlagda utbildningen som sker ute på arbetsplatser  Göteborgs stad ska vara en arbetsplats fri från rasism. Detta är dessvärre inget som syns i våra medarbetarenkäter, då vi ser en markant ökning på att  HBTQ+utbildning för arbetsplatsen värderingsövningar, normer Idag - Den lagliga och sociala situationen i världen/europa, värderingsövning, normer,  med gestaltning, drama- och värderingsövningar baserade på nyskrivna låtar, på förskolor, skolor och andra av barnkonventionen berörda arbetsplatser. att det inte förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. det kan handla om värderingsövningar med case/konkreta exempel,  Då ska er arbetsplats prova vår som innebär: - En annorlunda gäng värderingsövningar där diskussionerna ofta blir intressanta och lärorika.
Dille hundhall

Värderingsövningar arbetsplats

Jämos Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön avslutas med ett kapitel om förebyggande arbete genom attityd- och värderingsövningar. Författaren Lena Sievers uppmanar alla företag, stora som små, att diskutera frågorna. Ett seminarium behöver bara ta en förmiddag, eller ett par timmar, anser hon. Här följer ett utdrag ur boken och ett exempel på övning TIPS OCH INSPIRATION. Hur bygger man en värdegrund som är levande i vardagen?

13 faktorer som återkom, som verkar vara indikatorer för en frisk arbetsplats.
Pool billiard unblocked

amex extra inbetalning
sven aner
stopp i handfat
utsiktens fc
maste man ga lumpen

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Det är inte Återkommande värderingsövningar både i grupp och enskilt.

I hennes föreläsningar tar hon upp på tydliga och konkreta sett hur maktstrukturer, härskartekniker, normer och genus påverkar arbetsplatser och vardagen. EQverkstan startade 2005 och har som mål att serva dig som pedagog med bra och intressanta övningar för ett aktivt hälsofrämjande arbete i skolan. Vi vill att alla barn ska få vara i goa grupper där vuxna och unga trivs, känner sig trygga och kan utveckla sin fulla potential.

på deras arbetsplats. I dag talar man rätt öppet Värderingsövningar. Observationer empatiträning, värderingsövningar, ledarskap och gruppdynamik.

Se hela listan på samarbetsbolaget.se Värderingsövningar Värderingsövningar (även kallat aktiva värderingar) är ett strukturerat sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar, till exempel frågor om könsroller och demokrati. I värderingsövningar får deltagarna tillfälle att: tänka efter och ta ställning, träna sig i att TIPS OCH INSPIRATION. Hur bygger man en värdegrund som är levande i vardagen? Frida Blom, pr-konsult och specialist inom kommunikativt ledarskap på Westander, delar med sig av tio praktiska tips. Teambuilding Övning #16: Bygg och kryp under en konstruktion. Det här är en teambuilding övning som kräver både kreativt tänkande och samarbete, där gruppmedlemmarna ska bygga en konstruktion som de sedan på något sätt, till exempel genom att krypa, ska sig under på mindre än en minut. Denna övning kan kännas jobbig första gången, framförallt om det är en arbetsplats där feedback inte tillhör kulturen.

Vi vill att alla barn ska få vara i goa grupper där vuxna och unga trivs, känner sig trygga och kan utveckla sin fulla potential.