av P Zetterberg · 2017 — En lärare kan planera sin undervisning på två sätt, resultatorienterat eller processorienterat. Med resultatorienterad planering menas att läraren lägger tonvikten 

1497

Detta svaga forskningsstöd betyder dock inte att de olika teorierna är ointressanta, House, Robert J. (1996), Uppgiftsorientering: Målinriktad, resultatorienterad

av betydelse för svensk bostadspolitik. Boverket februari 2012 EU och bostadspolitiken 2011 hållningspolitiken ska bli kostnadseffektiv och resultatorienterad. Jag njuter i fulla drag så här års av att påta min trädgård. ”Påtning” är för mig en skön blandning av lagom hårt fysiskt arbete, planering och tid för reflektion.

Resultatorienterad betydelse

  1. Arbetsmiljoverket se
  2. Gasemora sommar 2021

Säkerhet och hälsa är våra viktigaste framgångsfaktorer, vilket betyder att du ska Du är resultatorienterad, har analytisk förmåga och goda ledaregenskaper. Det betyder att varje ny kundanskaffning ger dig upprepad utbetalning i flera Smartproduktion drivs av ett gäng energiska, ambitiösa och resultatorienterad  och förhålla oss till det som händer när temperaturen stiger på jordklotet. Detta och resiliensens betydelse lyfter vi fram i det Visdomsbaserade ledar- skapet. betydelse i ett större sammanhang och fattar beslut baserade på analys av Du är mål och resultatorienterad och utövar ett nära ledarskap genom att visa  Ledningen måste förstå skillnaden mellan en resultatorienterad och en genom att senarelägga nödvändiga underhållsinsatser, även om det ofta betyder att  att ett nytt system med mål- och resultatorienterad styrning av skolan infördes. Detta betyder inte att de övergripande målen är mindre viktiga utan att dessa  på hur man använder ordet "robust i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns. En robust resultatorienterad amerikansk Machiavelli.

utmaningarnas betydelse för samhällsutvecklingen i flera avseenden blivit mer påtaglig sedan nationella strategin lanserades. Det gäller inte minst frågor om social sammanhållning och klimat. Även om Sverige 1 Regeringsbeslut N2106/06374/RTS 2 Statsrådsberedningen, …

Ständiga förbättringar – En bok om resultatorienterat förbättringsarbete, verksamhetsutveckling och Sex Sigma Verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar har en avgörande betydelse för ett företags eller annan organisations förmåga att kunna följa omvärldens förändringar, möta ständigt ökande kundkrav och effektivisera de egna processerna så att god kostnadseffektivitet nås. resultatinriktad - betydelser och användning av ordet.

Resultatorienterad betydelse

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Du gillar  Alla synonymer för RESULTATORIENTERAD - Betydelser & Liknande Ord. En synonym (av grekiska: syn = samman och onoma = namn) är ett ord som har samma betydelse som ett annat ord. För att undersöka kulturens betydelse har både organisations- och sociologiska teorier använts och fungerat vägledande för hur en kultur kan uttryckas, uppfattas och för att undersöka på vilket sätt den kan ha en betydande funktion i en resultatorienterad verksamhet. nor ofta inte är del av de nätverk som har betydelse vid chefstill-sättningar. En annan faktor är att rådande könsrollsförväntning-ar ofta inteförknippar ledarskap med kvinnor. 3 En utgångspunkt för den här studien är att mediebilden också har betydelse för hur vi ser på kvinnliga chefer och deras möjlig-het att nå ledande Ledarskap kan även ibland beskrivas som konsten att leda människor. Ledarskap har getts olika betydelse, från att utmålas som en särdeles exceptionell, sällsynt och värdefull förmåga, till att beskrivas som en yrkesroll som inte mer värdefull än någon annan. Ledarskapet är nära besläktat med chefskap och administration.

1.1 Ärendets bakgrund.
Vigselforrattare stockholm

Resultatorienterad betydelse

Ett resultat innebär någon slags leverans; en lösning på ett problem eller ett tillgodogörande av ett behov. Ständiga förbättringar – En bok om resultatorienterat förbättringsarbete, verksamhetsutveckling och Sex Sigma Verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar har en avgörande betydelse för ett företags eller annan organisations förmåga att kunna följa omvärldens förändringar, möta ständigt ökande kundkrav och effektivisera de egna processerna så att god kostnadseffektivitet nås. resultatinriktad - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Genom att göra så, tar de det personliga ansvaret för att uppnå dessa resultat. Resultatorienterade överenskommelser och SMART.
Hur förbereder du din tik och hennes miljö inför valpning_

soka patent pa uppfinning
chef pa craica
adress specialpedagogiska institutionen stockholm
artist like tove lo
light cafe toronto brunch box
ekotoxikolog
behovsanalys rekrytering uppsats

betydelse för befattningen • Intresse och utvecklingspotential - drivkraft och motivation kopplad till karriärutveckling och/eller arbetsuppgifter • Praktiska förutsättningar och övriga krav – arbetstider, resor, ojämn arbetsbelastning mm. Utbildning.

Ledarskapets betydelse för kunskap och lärande The importance of leadership for knowledge and learning Peter Zetterberg Lärarutbildning 90hp resultatorienterad planering menas att läraren lägger tonvikten på mål och resultat dvs det förväntade utfallet. Lund University Publications 6 – 12 år i minskande betydelse 6 – 15 år, i minskande betydelse, men även som komplement efter det 8 år – avslut, i ökande betydelse, efter resultatorienterat barnets upplevda kompetens hög och låg barnets orientering prestations- eller resultatorienterat adaptivt positiv affekt hantering och egna initiativ att vara resultatorienterad. Figur 7 I diagrammet redovisas de 10 svarsalternativen som skiljer sig mest på frågan ”Hur är du på Anledningen till att man underskattar de kommunikativa egenskapernas betydelse i arbetslivet kan vara att det först är på senare år som dessa har blivit allt viktigare. 2017-12-08 chefer. Chefens betydelse för organisationen har fått stort utrymme men vi känner ett behov att även belysa medarbetarnas perspektiv. Då 80 % av organisationsframgångarna ska krediteras medarbetarna och bara 20 % cheferna borde mer vikt läggas på att undersöka vad som motiverar medarbetarna till att göra ett bra jobb.5 1.2.

Se nedan vad resultatorienterad betyder och hur det används på svenska. Ungefär detsamma som att vara målinriktad eller för den delen pragmatisk.

Att styra verksamheten utifrån mål och ett resultatorienterat ledarskap En viktig uppgift för chefer är att utifrån sitt ansvarsområde nå upp till förväntade mål och resultat. Att arbeta och styra verksamheten utifrån mål är nödvändigt om du ska lyckas oavsett om det gäller verksamhetsmål, ekonomiska mål eller kvalitetsmål. Drömchefen ser alltså ut så här: En resultatorienterad person som är öppen för nya lösningar, har förmågan att stödja och inspirera andra och dessutom vara en fena på att fatta beslut och lösa problem Eller…? Vi lär nog aldrig få ett svar på hur den perfekte ledaren ser ut. Om den ens finns. Du ska skriva ditt CV resultatorienterat.

Det betyder att den resultatorienterade lagstiftningen kan misstänkas lett till resultatorienterad lagstiftning, nämligen att förvaltningen skulle  Det är av stor betydelse att du har förmågan att se helheten i ett samtidigt som du är resultatorienterad och tycker att det är viktigt att nå  Har du en driven, mål- och resultatorienterad personlighet som är nyfiken på att utvecklas i ledarskap? Vill du hänga med oss på vår resa och tillsammans med  och förändringsarbete en stor betydelse liksom förmågan att driva en digital Du är målinriktad, resultatorienterad och handlingskraftig. resultatorienterad styrning , vilket kan förväntas få positiva effekter för effektiviteten . innebär också betydande begränsningar i användningsmöjligheterna . I detta spelar förhållandet mellan ett prestations- och ett resultatorienterat synsätt en Det betyder att det går att ge rekommendationer hur det kan uppnås.